Dalībnieki

Nr.
Izglītības iestāde
Saites
1Ādažu vidusskolahttp://www.adazuvidusskola.lv/index.php/projekti/karjeras-izglitiba
2Babītes vidusskolahttps://babitesvidusskola.lv/aktualitates-2019-2020-m-g/
https://m.facebook.com/?_rdr#!/story.php?story_fbid=2740051436242852&id=1757669107814428
https://babitesvidusskola.lv/attalinatais-profesiju-konkurss-profesijas-saldejumu-razotne/
https://babitesvidusskola.lv/konsultacijas/
3Baldones vidusskolahttps://www.baldonesvsk.lv/category/karjeras-izglitiba/
https://www.baldonesvsk.lv/skola/karjeras-izglitiba/
4Vangažu vidusskolahttp://vangazuvsk.lv/lv/projekti-492681/esf
http://vangazuvsk.lv/lv/page-877825
5Inčukalna pamatskolahttps://www.incukalnapsk.lv/index.php/lv/projekti-konkursi/karjeras-izglitiba
6Krimuldas vidusskolahttp://www.krimuldasskola.lv/sabiedriba/karjera/
7G.Merķeļa Lēdurgas pamatskolahttp://www.krimulda.lv/ledurgas-pamatskolas-audzekni-iepazistas-ar-profesiju-daudzveidibu/
http://www.krimulda.lv/garliba-merkela-ledurgas-pamatskolas-skoleni-projekta-ietvaros-apmekle-lidostu-riga/
https://ledurgasskola.lv/aktualitates/karjeras-diena-rigas-nacionalaja-zoologiskaja-darza/
https://ledurgasskola.lv/aktualitates/karjeras-pasakums-atklaj-savu-profesiju/
https://ledurgasskola.lv/interesu-izglitiba/karjeras-izglitiba/
https://ledurgasskola.lv/aktualitates/pasizzina-par-profesijam-katrs-pats-savas-laimes/
https://ledurgasskola.lv/aktualitates/krimuldas-novads-tiessaiste-piedalisies-karjeras-nedelas-diskusijas/
8Sējas pamatskola
2020./2021.m.g.
nepiedalās projektā
http://sejasskola.lv/projekti/
http://sejasskola.lv/projekti/1/
9Mālpils novada vidusskolahttp://www.malpilsvsk.lv/lv/page-888805/page-888572
http://www.malpilsvsk.lv/lv/page-888805/individu%C4%81l%C4%81s-karjeras-konsult%C4%81cijas
http://www.malpilsvsk.lv/lv/page-888805
10Mārupes pamatskolahttp://www.marupespamatsk.lv/par-skolu/projekti
https://www.facebook.com/marupespamatskolaKI/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/marupespamatskolaKI
11Mārupes valsts ģimnāzijahttps://www.marupe.edu.lv/8-aktualitates/1182-vai-viegli-izveleties-profesiju
https://www.marupe.edu.lv/8-aktualitates/1227-ka-savakt-savu-ritu
https://www.marupe.edu.lv/8-aktualitates/1232-tigerena-karjera
https://www.marupe.edu.lv/8-aktualitates/1314-karjeras-atbalsts-mvg-2020
https://www.marupe.edu.lv/8-aktualitates/1290-izpeti-profesiju-pats
https://www.marupe.edu.lv/karjera/aktualitates
12Jaunmārupes pamatskolahttp://www.jmsk.lv/projekti/esf-projekti
http://www.jmsk.lv/pamatskola/karjera
http://www.jmsk.lv/pamatskola/karjera/21-karjera/801-preset-styles-257
https://jmsk.lv/karjeras-izglitiba-2019-2020-macibu-gada/
https://jmsk.lv/karjeras-izglitiba/
https://jmsk.lv/category/karjeras-izglitibas-pasakumi/
13Ropažu novada vidusskolahttp://www.ropazuvsk.lv/atbalsts-skoleniem/karjeras-izglitiba/
https://ropazu-skola.lv/skola/atbalsts-skoleniem/9050/
https://ropazi.lv/lv/izglitiba/jaunumi/o/ropazu-novada-karjeras-nedela-jauniesi-plan-8205
14Saulkrastu vidusskolahttp://saulkrastuvsk.lv/index.php/lv/karjera
15Ulbrokas vidusskolahttp://www.ulbrokas-vsk.lv/lv/page/15
http://www.ulbrokas-vsk.lv/lv/page/64
16Zvejniekciema vidusskolahttp://www.zvs.lv/karjera
https://saulkrasti.lv/wp-content/uploads/2018/12/SDZ_decembris_2018_makets.pdf
https://www.zvs.lv/copy-of-karjera