Aktualitātes

Pārceltais pasākums 2021.gada 29. maijā Pierīgas pašvaldību darbinieku kompleksās sporta spēles tiek atceltas.

Izmaiņas

Noteiktais ārkārtas stāvoklis ieviesa korekcijas komplekso  sporta sēļu īstenošanas plānos. 2020. gada sezona tika apstādināta bez 5 plānoto sacensību realizēšanas, 2021.gada 6. aprīlī tika lemts par 2020. gada sezonas noslēgšanu. Diemžēl netika izspēlēts finālurnīrs vīriešu volejbolā, sieviešu volejbols, peldēšana, šautriņu mešana un zolītes spēle. Ja visu iepriekšējo gadu tika vērtētas 11 labākās ieskaites no 18 veiktajām sporta spēlēm, tad 2020.gada  kopvērtējuma rezultātu veidoja 7 labāko posmu vietas no 12 notikušajām sporta spēlēm.
Kopvērtējuma  pirmās  sešas vietas tika apbalvotas laika posmā no 28.04.-06.05. Apbalvošana cermonija tika organizēta katrā novadā atsevišķi atbilstoši epidemiloģiskajai situācijai valstī.
zemāk saite: https://failiem.lv/u/fya777d2e

Pierīgas novadu pašvaldību sporta organizatoru sanāksme 02.12.2020

Protokols

Pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas pakāpeniski samazina ierobežojumus izglītības un sporta jomā

Izmaiņas

2020.gada 21. augustā plānotais pasākums – Pierīgas pašvaldību darbinieku kompleksās sporta spēles tiek pārcelts uz 2021.gada 29. maiju.

Izmaiņas

Pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas pakāpeniski samazina ierobežojumus izglītības un sporta jomā

Izmaiņas

Pierīgas novadu pašvaldību sporta organizatoru sanāksme 04.06.2020

Protokols Nr.1