Nolikumi

Pierīgas novadu  2019./2020.m.g. skolēnu sporta spēļu nolikums peldēšanā

Nolikums

Pierīgas novadu 2019./2020.m.g. skolēnu sporta spēļu nolikums volejbolā meitenēm, zēniem, jauniešiem

Nolikums

Pierīgas novadu skolu 2019./2020.m.g. sporta spēles florbolā “B” vecuma grupas zēniem

Nolikums

Pierīgas novadu skolu 2019./2020.m.g. sporta spēles basketbolā “A” vecuma grupas jauniešiem

Nolikums

Pierīgas novadu 2019./2020.m.g. sporta spēles basketbolā “B” grupas zēniem

Nolikums

Pierīgas novadu 2019./2020.m.g skolēnu sporta spēles VEIKLO STAFETES

Nolikums

Pierīgas novadu 2019./2020.m.g. skolēnu sporta spēles basketbolā „C” grupas zēniem

Nolikums

Pierīgas novadu 2019./2020.m.g. skolēnu sporta spēļu sacensības rudens krosā

Nolikums

Pierīgas novadu 2018./2019.m.g. skolēnu sporta spēles pavasara krosa stafetēs

Nolikums

Pierīgas novadu skolu 2018./2019. m.g. sporta spēles florbolā “B”vecuma grupas zēniem

Nolikums

Pierīgas novadu 2018./2019.m.g. gada skolēnu sporta spēles vieglatlētikas trīscīņā

Nolikums Sacensību protokola veidlapa
Kopsavilkuma protokola Dalībnieka kartiņas veidlapa

Pierīgas novadu 2018./2019.m.g. skolēnu sporta spēles peldēšanā

Nolikums

Pierīgas novadu 2018./2019. .m.g. skolēnu sporta spēles peldēšanā

Nolikums

PIERĪGAS NOVADU 2018./2019.m.g. SKOLĒNU SPORTA SPĒLES BASKETBOLĀ „A” GRUPAS JAUNIEŠIEM

Nolikums

Pierīgas novadu 2018./2019.m.g. skolēnu sporta spēles v o l e j b o l ā

Nolikums

PIERĪGAS NOVADU 2018./2019.m.g. SKOLĒNU SPORTA SPĒLES „Tautas bumbā” meitenēm un zēniem

Nolikums

Pierīgas novadu 2018./2019.m.g skolēnu sporta spēles VEIKLO STAFETES

Nolikums

Pierīgas novadu 2018./2019.m.g. skolēnu sporta spēļu sacensības rudens krosā

Nolikums

PIERĪGAS NOVADU 2018./2019.m.g. SKOLĒNU SPORTA SPĒLES MINIFUTBOLĀ “D” VECUMA GRUPAI

Nolikums