Foto

Pierīgas novadu vokālo ansambļu skate I atlases kārta

Pierīgas amatierteātru skates noslēgums – 14.01.2018. Sigulda (fotogrāfs Alberts Linarts)