Aktivitāšu plāns

Pierīgas kultūras un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu amatiermākslas kolektīvu aktivitāšu plāns /2019.gada oktobris – 2020 gada jūlijs/

Plāns

Pierīgas kultūras un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu amatiermākslas kolektīvu aktivitāšu plāns /2018.gada oktobris – 2019. gada jūlijs/

Plāns