Aktivitāšu plāns

Pierīgas kultūras amatiermākslas un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu interešu izglītības kolektīvu aktivitāšu plāns  2021. gadam (ar izmaiņām)

Plāns

Pierīgas kultūras un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu amatiermākslas kolektīvu aktivitāšu plāns /2019.gada oktobris – 2020. gada jūlijs/

Plāns

Pierīgas kultūras un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu amatiermākslas kolektīvu aktivitāšu plāns /2018.gada oktobris – 2019. gada jūlijs/

Plāns