Aktualitātes

Izmaiņas interešu izglītības aktivitāšu plānošanā sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem

Izmaiņas

Pieteikšanās termiņi 2020. gada interešu izglītības skatēm

Pieteikšanās termiņi

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes dibinātājpašvaldību skolu koru kopmēģinājumu grafiks,
gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes  dziesmu un deju svētkiem (precizēts)

Grafiks

Seminārs Pierīgas skolu direktoru vietniekiem audzināšanas jomā

Darba kārtība

Interešu izglītības aktivitāšu plāns 2019./2020. mācību gadā (ar izmaiņām)

Aktivitāšu plāns