Nolikumi

Pierīgas pašvaldību nodibinājuma izglītības iestāžu skatuves runas konkurss (I atlases kārta)

Nolikums

Koru koncerta “Dziesmubērns” repertuāra apguves un svētku dalībnieku atlases konkurss (I kārta)

Nolikums

Pierīgas izglītības iestāžu vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2020” (I atlases kārta)

Nolikums

Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skates, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam

Nolikums

Pierīgas pašvaldību nodibinājuma izglītības iestāžu skatuves runas konkurss (I atlases kārta)

Nolikums

Pierīgas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem (I atlases kārta)

Nolikums

Pierīgas izglītības iestāžu vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2019” (I atlases kārta)

Nolikums

MŪSDIENU DEJU ATKLĀTAIS KONKURSS “PIERĪGAS KAUSS 2019”

Nolikums