Aktivitāšu plāns

Interešu izglītības aktivitāšu plāns 2020./2021. mācību gadā (ar izmaiņām).

Aktivitāšu plāns

Interešu izglītības aktivitāšu plāns 2019./2020. mācību gadā

Aktivitāšu plāns

Valsts izglītības satura centra rīkoto interešu izglītības (kultūrizglītība, vides interešu izglītība, tehniskā jaunrade) un audzināšanas darba (Award Latvijā) valsts nozīmes pasākumu plāns 2019.gadam

Pasākumu plāns

Pierīgas skolu interešu izglītības aktivitāšu plāns 2018.-2019.mācību gadam

Interešu izglītības pasākumu plāns