Aktualitātes

2021. gada 14. septembrī plkst. 14.00 tiešsaistē Pierīgas novadu apvienības skolu direktoru vietnieku izglītības un audzināšanas darbā tikšanās, aicinām pieteikties līdz 13. septembrim šeit.

2021. gada 17. septembrī plkst. 10.00 tiešsaistē konsultācija ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora vietnieci Sarmīti Dīķi – aktuālie jautājumi par izglītības iestādes pašvērtējuma ziņojumu, aicinām pieteikties līdz 2021. gada 15. septembrim šeit.

Aicinām piedalīties forumā Pierīgas izglītības un kultūras iestāžu administrācijai “Labjūtības dimensija – izaicinājums šodienai”, kas notiks 2021. gada 25. augustā Rojas brīvdabas estrādē!

Darba kārtība

Pieteikšanās līdz 18. augustam šeit.


Pierīgas novadu izglītības un kultūras iestāzu administrācijas tikšanās forumā “Ceļā uz lietpratību un izcilību” 2020. gada 25. augustā Stopiņu novada kultūras centrā “Ulbrokas pērle” noritēja pozitīvā gaisotnē, diskutējot par aktuālām tēmām un gūstot iedvesmu jaunajam mācību gadam. Astoņās darbnīcās izglītības iestāžu vadītāji guva idejas pārmaiņām izglītības procesa organizācijā, apzināja skolotāju profesionālās izaugsmes vajadzības un atbalsta iespējas, diskutēja par iekļaujošo izglītību skolās un pirmsskolās, bet kultūras iestāžu vadītāji guva iedvesmu darbam, piedaloties radošā darbnīcā. Foruma noslēgumā dalībniekus iedvesmoja Dailes teātra direktors un uzņēmējs Juris Žagars un uzmundrināja ekoloģiskās mūzikas grupa “Ducele”.

Aicinām piedalīties forumā Pierīgas novadu apvienības izglītības un kultūras iestāžu administrācijai “Ceļā uz lietpratību un izcilību”, kas notiks 2020. gada 25. augustā Stopiņu novada kultūras centrā, Institūta ielā 3, Ulbrokā, Stopiņu novadā.

Programma

Informācija par 2020. gada augustā plānotajiem metodiskajiem pasākumiem Pierīgas novadu apvienības pedagogiem

Kursi

2020. gada 25. augustā Stopiņu kultūras centrā notiks forums Pierīgas izglītības un kultūras iestāžu administrācijai un novadu izglītības darba speciālistiem “Ceļā uz lietpratību un izcilību”. Pieteikšanās saite un darba kārtība būs pieejama no 5. augusta.

Seminārs bioloģijas skolotājiem 2020. gada 2. aprīlī Ādažu vidusskolā

Seminārs

Pedagogu profesionālās pilnveides programma bioloģijas skolotājiem “Laboratorijā un dabā – praktiskie darbi bioloģijā 7. un 8. klasēm” 2020. gada 17. martā Jaunmārupes pamatskolā.

Programma

2020. gada 17. martā Jaunmārupes pamatskolā notiks olimpiāde latviešu valodā 4. klašu skolēniem un seminārs kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas skolotājiem.

Darba kārtība

Pieteikšanās saite atrodama olimpiādes nolikumā.

Seminārs dabaszinātņu jomas skolotājiem 2020. gada 16. februārī Ādažu vidusskolā.

Seminārs

Pieredzes seminārs skolu administrācijai Valmieras Valsts ģimnāzijā 2020. gada 6. martā.

Seminārs

Seminārs krievu valodas skolotājiem 2020. gada 4. februārī plkst. 12.30-14.30 Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 314. kab.

Seminārs

Seminārs Pierīgas novadu apvienības mājturības skolotājiem Mārupes Valsts ģimnāzijā 23.01.2020.

Seminārs

Seminārs Pierīgas novadu apvienības vācu valodas skolotājiem Gētes institūtā 22.01.2020.

Seminārs

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes dibinātājpašvaldību skolu direktoru vietnieku tikšanās Turaidas muzejrezervātā 2020. gada 15. janvārī.

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes dibinātājpašvaldību izglītības un kultūras iestāžu vadītāju pieredzes apmaiņas seminārs Tumes kultūras namā (07.01.2020.) ar pianista un komponista Vestarda Šimkusa piedalīšanos un Piano trio “Vīzija”

    

Kursi angļu valodas skolotājiem “Informāciju komunikāciju tehnoloģiju izmantošana mācību procesā” 2019. gada 5. decembrī Ulbrokas vidusskolā.

Kursi

Seminārs skolu administrācijas komandām par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības parauga izstrādi Pierīgas izglītības iestādēm 2019. gada 13. novembrī Ulbrokas vidusskolā

Darba kārtība

Seminārs Pierīgas novadu apvienības bioloģijas skolotājiem 23.10.2019. “Ārstniecības augu izmantošana kosmētikā”

Seminārs

Pierīgas pedagogu profesionālās meistarības konkurss “Iedvesmojies! Uzdrīksties! Dari!”

Nolikums

Profesionālās pilnveides kursi sporta skolotājiem 30.08.2019

Darba kārtība

Pedagogu profesionālās meistarības konkurkursa “Neturi sveci zem pūra!” noslēgums

Rezultāti

Pierīgas novadu apvienības izglītības forums “Iedvesmojies! Uzdrīksties! Dari!”

Darba kārtība