Pirmskolas izglītība

Pierīgas novadu pirmdskolas iestāžu un skolu pirmskolu grupu pasākumu plāns – aprīlis 2021.

Pasākumu plāns

Pierīgas PII un skolu pirmsskolas grupu pieredzes skolu perspektīvai plāns 2020./2021.mācību gada 2.pusgadam.

Darba plāns

Perspektīvais darba plāns 2019./2020.mācību gadam pirmsskolas izglītības iestādēs un skolu pirmsskolas grupās Pierīgā

Darba plāns

Pirmsskolas pedagogu radošā diena: “Es daru tā”!

2019. gada 19 februārī, Pierīgas IKSP , Bruņinieku ielā 29/31, tika rīkota pirmsskolas pedagogu radošā diena:  “Es daru tā”!  

Labās prakses piemērus izstrādāja un prezentēja  pedagogi no Pierīgas PII un skolu pirmsskolas grupām. Radošajā dienā noklausījāmies 29 darbu prezentācijas, kurās pedagogi dalījās pieredzē – kā plānot un nodrošināt pedagoģisko procesu, realizējot jauno mācību pieeju.

Darbus vērtēja radošās dienas dalībnieki un vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija Pierīgas IKSP galvenā speciāliste Vija Tomiņa un Skola 2030 ekspertes Arita Lauka un Oksana Brūvere. Kritēriji, kuri tika ņemti vērā, izvirzot radošas dienas laureātus: atbilstība mūsdienīgai lietpratībai izglītībā, inovācija un radošums,caurviju prasmes attīstīšana,praktiskā pielietojamība.

Laureāti:

Aija Pelkaua, Krimuldas novada PII “Ezerciems”,
Līga Studāne, Zaķumuižas pamatskolas pirmsskola,
Daiga Veisa, Anda Kalniņa, Ropažu novada pašvaldības pii “Annele,
Anita Zaperecka, Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Mazulītis Rū”, Mārupe,
Edīte Ozola, Inta Kince, PII Vāverīte,
Daiga Hercberga, Aija Jakseboga, Ropažu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Annele”.

Vērtēšanas komisijas balvas:

Ina Dinsberga, Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Saimīte”,
Kaiva Gaigala, Mārupes pamatskolas pirmsskola,
Ilze Barkāne, Zaķumuižas pamatskola,

Kolēģu simpātiju balva:

Iveta Gailīte, Maija Kulinska, Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde,
Līga Studāne, Zaķumuižas pamatskolas pirmsskola,
Laine Puķīte-Olmane, Zaķumuižas pamatskolas PII.

Paldies visiem dalībniekiem – lai degsme, radošums un vēlme strādāt arī turpmāk!

Vija Tomiņa, Pierīgas IKSP galvenā speciāliste izglītības jautājumos.

Pierīgas novadu izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, pedagogu 2018./2019.m.g. radošās dienas “Es daru tā: labās prakses piemēri”

Nolikums

Perspektīvais darba plāns 2018./2019.mācību gadam pirmsskolas izglītības iestādēs un skolu PI grupās Pierīgā

Darba plāns