Metodiskais darbs

Kursi latviešu valodas skolotājiem “Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu latviešu valodā pamatskolā un vidusskolā” 2020. gada 19. augustā Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 314. kab.

Darba kārtība

Kursi angļu valodas skolotājiem “Lietpratībā balstīta mācību darba plānošana un vadīšana” Ulbrokas vidusskolā 20.08.2020.

Darba kārtība

Seminārs dabaszinātņu jomas skolotājiem Ādažu vidusskolā 19.08.2020.

Darba kārtība

Seminārs IT jomas skolotājiem Jaunmārupes pamatskolā 12.08.2020.

Darba kārtība

Seminārs Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas skolotājiem Jaunmārupes pamatskolā 12.08.2020.

Darba kārtība

Seminārs vēstures skolotājiem 2020. gada 21. augustā Mārupes Valsts ģimnāzijā.

Darba kārtība

Pedagogu profesionālās pilnveides programma bioloģijas skolotājiem “Laboratorijā un dabā – praktiskie darbi bioloģijā 7. un 8. klasēm” 2020. gada 12. augustā Jaunmārupes pamatskolā.

Programma

Seminārs bioloģijas skolotājiem 2020. gada 2. aprīlī Ādažu vidusskolā.

Seminārs

Pedagogu profesionālās pilnveides programma bioloģijas skolotājiem “Laboratorijā un dabā – praktiskie darbi bioloģijā 7. un 8. klasēm” 2020. gada 17. martā Jaunmārupes pamatskolā.

Programma

2020. gada 17. martā Jaunmārupes pamatskolā notiks olimpiāde latviešu valodā 4. klašu skolēniem un seminārs kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas skolotājiem.

Darba kārtība

Pieteikšanās saite atrodama olimpiādes nolikumā.

Pedagogu profesionālās meistarības konkurss “Iedvesmojies! Uzdrīksties! Dari!” 2019./2020.m.g.

Nolikums

Kursi direktoru vietniekiem izglītības jomā un mācību jomu koordinatoriem 2019. gada 29. novembrī Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 314. kab. “Mācību stundas efektivitāte- pārmaiņu ieviešanas atslēga”. Nodarbības vada Uldis Dzērve un Ilze Gaile, Pieaugušo izglītības iestāde “DZM”.

Pieteikšanās līdz 25. novembrim šeit: https://forms.gle/wUMtLmtUPBvGgShU8

Pielikumā kursu programma.

Pedagogu profesionālās meistarības konkurkursa “Neturi sveci zem pūra!” noslēgums

2019. gada 26. augustā Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde Ropažu kultūras un izglītības centrā rīkoja forumu “Iedvesmojies! Uzdrīksties! Dari!”, kura ietvaros notika arī pedagogu profesionālās meistarības konkursa “Neturi sveci zem pūra!” noslēgums un dalībnieku apbalvošana.

Konkursā piedalījās 29 pedagogi no 14 Pierīgas novadu apvienības izglītības iestādēm.

Žūrijas komisija vēroja 27 pieteiktās stundas un, apkopojot stundu vērtēšanas protokolos, noteica konkursa laureātus:

 • Anda Kļave, Ādažu vidusskola
 • Dace Viļumsone, Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola
 • Elita Voiciša, Mārupes vidusskola
 • Inese Grinberga, Vangažu vidusskola
 • Olga Ozola, Ropažu vidusskola
 • Rūta Rozenfelde, Jaunmārupes pamatskola
 • Svetlana Blokina, Mālpils novada vidusskola
 • Zina Jonušaite, Babītes vidusskola
 • Zinta Nolberga, Inčukalna pamatskola

Atzinību par veiksmīgu dalību konkursā saņem:

 • Anda Alsberga, Zvejniekciema vidusskola
 • Valda Tinkusa, Zvejniekciema vidusskola
 • Andija Kaizere, Mālpils novada vidusskola
 • Inita Stāmure, Mārupes vidusskola
 • Kristaps Purviņš, Mārupes pamatskola
 • Laila Gabrāne, Ulbrokas vidusskola
 • Lelde Nagle, Vangažu vidusskola
 • Sandra Kuzņecova, Zaķumuižas pamatskola
 • Zane Kālberga, Mārupes vidusskola

Pateicību par dalību konkursā saņem:

 • Andris Balodis, Ulbrokas vidusskola
 • Antra Šverna, Krimuldas vidusskola
 • Evita Kurtiņa, Krimuldas vidusskola
 • Baiba Atmane, Babītes vidusskola
 • Diāna Eglīte, Babītes vidusskola
 • Dace Brūna, Mālpils novada vidusskola
 • Ieva Bauble, Babītes vidusskola
 • Neila Krave, Ulbrokas vidusskola
 • Sandra Nastaja, Mārupes pamatskola
 • Solvita Alksne, Ulbrokas vidusskola
 • Vita Dankaniča, Krimuldas vidusskola

Mēs lepojamies ar Pierīgas skolu pedagogiem, kuri pieņem izaicinājumus, uzdrīkstas rīkoties un iedvesmo savus kolēģus!


Pirmsskolas pedagogu radošā diena: “Es daru tā”!

2019. gada 19 februārī, Pierīgas IKSP , Bruņinieku ielā 29/31, tika rīkota pirmsskolas pedagogu radošā diena:  “Es daru tā”!  

Labās prakses piemērus izstrādāja un prezentēja  pedagogi no Pierīgas PII un skolu pirmsskolas grupām. Radošajā dienā noklausījāmies 29 darbu prezentācijas, kurās pedagogi dalījās pieredzē – kā plānot un nodrošināt pedagoģisko procesu, realizējot jauno mācību pieeju.

Darbus vērtēja radošās dienas dalībnieki un vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija Pierīgas IKSP galvenā speciāliste Vija Tomiņa un Skola 2030 ekspertes Arita Lauka un Oksana Brūvere. Kritēriji, kuri tika ņemti vērā, izvirzot radošas dienas laureātus: atbilstība mūsdienīgai lietpratībai izglītībā, inovācija un radošums,caurviju prasmes attīstīšana,praktiskā pielietojamība.

Laureāti:

Aija Pelkaua, Krimuldas novada PII “Ezerciems”,
Līga Studāne, Zaķumuižas pamatskolas pirmsskola,
Daiga Veisa, Anda Kalniņa, Ropažu novada pašvaldības pii “Annele,
Anita Zaperecka, Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Mazulītis Rū”, Mārupe,
Edīte Ozola, Inta Kince, PII Vāverīte,
Daiga Hercberga, Aija Jakseboga, Ropažu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Annele”.

Vērtēšanas komisijas balvas:

Ina Dinsberga, Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Saimīte”,
Kaiva Gaigala, Mārupes pamatskolas pirmsskola,
Ilze Barkāne, Zaķumuižas pamatskola.

Kolēģu simpātiju balva:

Iveta Gailīte, Maija Kulinska, Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde,
Līga Studāne, Zaķumuižas pamatskolas pirmsskola,
Laine Puķīte-Olmane, Zaķumuižas pamatskolas PII.

Paldies visiem dalībniekiem – lai degsme, radošums un vēlme strādāt arī turpmāk!

Vija Tomiņa, Pierīgas IKSP galvenā speciāliste izglītības jautājumos.

Pierīgas novadu apvienības mācību jomu koordinatori un eksperti

Saraksts

Pierīgas pedagogu profesionālās meistarības konkurss “Neturi sveci zem pūra”

Nolikums