Mācību olimpiādes

Kārtība, kādā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes Pierīgas novadu apvienības skolās

Iekšējie noteikumi

Pierīgas novadu apvienības organizēto olimpiāžu protokols

Protokols

Pierīgas novadu apvienības olimpiādes dalībnieka paskaidrojums

Paskaidrojums

Mācību priekšmetu olimpiāžu norises grafiks 2020./2021.mācību gadā

Grafiks


Pierīgas novadu Dabaszinātņu jomas konkurss “Balss Planētai”

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu franču valodas 9.-12.kl. olimpiāde

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu 62. ķīmijas olimpiādes 2.posma (izmaiņas)

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu ģeogrāfijas valsts 38. olimpiādes 2. posma (izmaiņas)

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu Matemātikas 9.-12.kl. 71. olimpiādes 2.posma

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu 22. ekonomikas olimpiādes 2.posma (izmaiņas)

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu 71. fizikas olimpiādes 2.posma (izmaiņas)

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu latviešu valodas un literatūras 11.-12.kl. 47. olimpiādes 2.posma (izmaiņas)

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu latviešu valodas un literatūras 8.-9.kl. 47. olimpiādes 2.posma

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes (EUSO) 2.posma

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu 27. vēstures olimpiādes 2.posma (izmaiņas)

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu 43.bioloģijas olimpiādes 2.posma (izmaiņas)

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu angļu valodas valsts 50. olimpiādes 2. posma (izmaiņas)

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu vācu valodas 51. olimpiādes 2.posma (jauns nolikums)

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu Matemātikas 5.-8.kl. 71.olimpiādes 2.posma

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu informātikas (programmēšanas) 34. olimpiādes novada posma olimpiādes (atcelta)

Nolikums