Mācību olimpiādes

Kārtība, kādā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes Pierīgas novadu apvienības skolās

Iekšējie noteikumi

Pierīgas novadu apvienības organizēto olimpiāžu protokols

Protokols

Pierīgas novadu apvienības olimpiādes dalībnieka paskaidrojums

Paskaidrojums

Mācību priekšmetu olimpiāžu norises grafiks 2020./2021.mācību gadā

Grafiks


Pierīgas novadu apvienības skolu Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes (EUSO) 2.posma

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu 27. vēstures olimpiādes 2.posma

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu 43.bioloģijas olimpiādes 2.posma (izmaiņas)

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu angļu valodas valsts 50. olimpiādes 2. posma (izmaiņas)

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu vācu valodas 51. olimpiādes 2.posma (jauns nolikums)

Nolikums