Mācību olimpiādes

Pierīgas novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādes grafiks 2019./2020. mācību gadam

Grafiks

Pierīgas novadu apvienības skolu vizuālās mākslas alternatīvās olimpiādes „Mazais mākslinieks” 1.-3. klasēm 2019./2020.mācību gads

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu 70. fizikas olimpiādes 2.posma 2019./2020. mācību gads

Nolikums

Pierīgas novadu Tehnoloģiju jomas apvienotās (dizains un tehnoloģijas un datorika) alternatīvās olimpiādes nolikums 7.-9.klasēm

Nolikums

Pierīgas novadu Tehnoloģiju jomas apvienotās (dizains un tehnoloģijas un datorika) alternatīvās olimpiādes nolikums 4.-6.klasēm

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu Angļu valodas alternatīvā olimpiāde „Spelling Bee” 6. klasēm

Nolikums

Pierīgas jauno pētnieku forums “Skolēni eksperimentē – 2020”

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības angļu valodas alternatīvā olimpiāde „Publiskā runa” 9.-12. klasēm

Nolikums

Pierīgas novadu sākumskolas olimpiādes “Prāta banka” 2.klasei

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu Matemātikas 70. olimpiādes 2.posma 9.-12. klases 2019. / 2020. mācību gadā

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu Matemātikas 70. olimpiādes 2.posma 5.-8. klases 2019. / 2020. mācību gadā

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības alternatīvā ģeogrāfijas olimpiāde pamatskolas klasēm

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu vācu valodas 50. olimpiādes 8. klašu izglītojamiem 2.posma 2019./2020. mācību gadā

Nolikums

Pierīgas novadu skolu vācu valodas alternatīvā olimpiāde “Izteiksmīgā runa” 7. klasei

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu krievu valodas (svešvalodas) alternatīvā olimpiāde 8. klasei 2019./ 2020. mācību gads

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu krievu valodas (svešvalodas) alternatīvā olimpiāde “Izteiksmīgā runa” 7. klasei 2019./2020. mācību gads

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu 37.ģeogrāfijas olimpiādes 2.posma 2019./2020. mācību gads

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības Latviešu valodas alternatīvā olimpiāde 4. klasēm 2019./2020. mācību gadā

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu latviešu valodas un literatūras 46. olimpiādes 2.posma viduskolām 2019./2020. mācību gadā

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu latviešu valodas un literatūras 46. olimpiādes 2.posma pamatskolām 2019./2020. mācību gadā

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu 61. ķīmijas olimpiādes 2.posma 2019./2020. mācību gads

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu informātikas (programmēšanas) 33. olimpiādes novada posma olimpiādes 2019./2020. mācību gadā

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu 21. ekonomikas olimpiādes 2.posma 2019./2020. mācību gads

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu angļu valodas alternatīvā olimpiāde / daiļlasītāju konkurss „Edelweiss” 3.- 4. klasēm

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu dabaszinātņu jomas alternatīvā olimpiāde 8.-9. klasēm

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu bioloģijas alternatīvā olimpiāde “Lapsiņa” 7.-8. klasēm

Nolikums

Atklātā Latvijas vēstures konkursa 7.klašu izglītojamiem 2019./2020. mācību gads

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu Sākumskolas 4.klases matemātikas olimpiādes 2.posma 2019./2020. mācību gadā

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu 26. vēstures olimpiādes 2.posma

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu vācu valodas 50. olimpiādes 2. posma

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu angļu valodas valsts 49. olimpiādes 2. posma

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu krievu valodas (svešvalodas) 23. olimpiādes 2.posma

Nolikums

Pierīgas novadu Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma – alternatīvā olimpiāde

Nolikums

Pierīgas novadu skolu sākumskolas konkursa “Erudīts – 2019” 3.klasei

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu 42.bioloģijas olimpiādes 2.posma

Nolikums

Kārtība, kādā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes Pierīgas novadu apvienības skolās

Iekšējie noteikumi