Mācību olimpiādes

Kārtība, kādā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes Pierīgas novadu apvienības skolās

Iekšējie noteikumi

Pierīgas novadu apvienības organizēto olimpiāžu protokols

Protokols

Pierīgas novadu apvienības olimpiādes dalībnieka paskaidrojums

Paskaidrojums

Mācību priekšmetu olimpiāžu norises grafiks 2021./2022.mācību gadā

Grafiks


Latviešu valodas (m.t.i.p.) 7.-8.kl. rīkojums un grozījumi

Rīkojums

Angļu valodas olimpiādes 10.-12.kl.

Nolikums (izmaiņas)

Svešvalodu alternatīvās olimpiādes 5.kl.

Nolikums

Angļu valodas alternatīvās olimpiādes 6.kl.

Nolikums

Bioloģijas olimpiādes

Nolikums

Vācu valodas olimpiādes

Nolikums

Krievu valodas olimpiādes 8.-12.kl.

Nolikums

Vēstures olimpiādes 9. un 10.-12.kl.

Nolikums

Vēstures olimpiādes programma 9.klasei.

Programma

Vēstures olimpiādes programma 10.-12.klasei.

Programma