Valsts pārbaudījumi

MK noteikumi Nr. 335.Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību

MK noteikumi Nr. 1510.Valsts pārbaudījumu norises kārtība

MK noteikumi Nr. 112.Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem


Eksāmenu norise un epidemioloģiskās drošības prasības skatīt šeit. (jauns)

Valdībā apstiprināts lēmums par 9.klases diagnosticējošo darbu norisi 2020./2021. mācību gadā skatīt šeit

Visa informācija par valsts pārbaudes darbiem

Informācija, kas Tev ir jāzina par valsts pārbaudījumiem 2021.gadā

2021. gada 11. februāris Videokonference par diagnosticējošiem un monitoringa darbiem izglītības iestādēs

2020./2021. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks

MK noteikumi Nr. 319. “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā