Valsts pārbaudījumi

2020./2021. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks

Grafiks

2019./2020. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks

Grafiks