Iepirkumi

2015-10-29 | KAUSU, MEDAĻU, MEDAĻU LENTU, FIGŪRU, DEKORU, PLĀKŠŅU PIEGĀDE PIERĪGAS IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA PĀRVALDEI

Noslēgtais līgums Iepirkuma noteikumi Iepirkuma rezultāti

2009-10-04 | Iepirkuma instrukcija pretendentiem “Pedagogu profesionālās darbības 4. kvalitātes pakāpes novērtēšanas komisijas pakalpojumu sniegšana” ESF projekta darbības programmas 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes 5. posma ietvaros

1.pielikums 2.pielikums