Konkursi pedagogiem

Pedagogu profesionālās meistarības konkursa “Iedvesmojies! Uzdrīksties! Dari!” rezultāti

2020. gada nogalē noslēdzam pedagogu profesionālās meistarības konkursu “Iedvesmojies! Uzdrīksties! Dari!” Konkursam sākotnēji pieteicās 20 pedagogu komandas no 13 Pierīgas novadu apvienības izglītības iestādēm. Diemžēl pavasarī Covid-19 pandēmijas ierobežošanai valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ savu sniegumu varēja demonstrēt tikai puse- desmit komandas. Arī šajā rudenī izglītības iestādēm tika noteikti dažādi ierobežojumi, kuru dēļ konkursa veiksmīga norise bija apgrūtināta, tomēr viena izglītības iestāde- Mārupes pamatskolas pirmsskola konkursā vēlējās piedalīties, tāpēc tika izvēlēts variants nodarbības filmēt un videomateriālu nosūtīt žūrijai.

Konkursā varēja piedalīties trīs pedagogu komanda ar integrētu trīs mācību stundu/ nodarbību bloku vienā klasē. Konkursa mērķis- apzināt aktīvus un radošus pedagogus, kuri jēgpilni izmanto inovatīvas mācību metodes un darba formas, organizējot starpdisciplināru stundu/nodarbību bloku un aktualizēt mācīšanas pieejas maiņu un labās prakses piemēru popularizēšanu Pierīgas novadu apvienības izglītības iestādēs.

Konkursa norisi vērtēja žūrijas komisija 3 cilvēku sastāvā, kurā ietilpa Pierīgas IKSP izglītības speciālisti, kā arī pedagogi – Pierīgas novadu apvienības mācību jomu koordinatori, mācību priekšmetu eksperti, mācīšanās konsultanti, iepriekšējā mācību gada Pierīgas konkursu laureāti un direktoru/vadītāju vietnieki izglītības jomā.

Apkopojot mācību stundu/nodarbību vērtēšanas protokolus, žūrijas komisija noteica šādus konkursa rezultātus:

1. vieta

Jaunmārupes pamatskolas komandai –
Līvai Prekelei, Dainai Mediņai, Diānai Zemītei
Mācību stundu bloks 5. klasei (dabaszinātnes, angļu valoda, matemātika): Es un apkārtējā vide

Jaunmārupes pamatskolas komandai-
Ievai Reiziņai, Rutai Ļesņičijai, Ievai Mednei
Rotaļnodarbības 5-6 g.: “Skaņu pasaule – pārmaiņas un pārvērtības

2. vieta

Zvejniekciema vidusskolas komandai –
Aleksandrai Ivanovai, Valdai Tinkusai, Rūtai Vosai
Mācību stundu bloks 12. klasei (latviešu valoda, matemātika, angļu valoda): “Ko es gribu, varu un ko man vajag

Jaunmārupes pamatskolas komandai –
Kristīnei Gontai, Aigai Bērziņai, Santai Zaķei
Rotaļnodarbības 5-6 g.: “Skaņu pasaule, skaņas avoti un skaņu rīki un mūzikas instrumenti

3. vieta

Jaunmārupes pamatskolas komandai –
Ilzei Undei, Ilzei Brantei, Aijai Putniņai
Mācību stundu bloks 1. klasei (matemātika, angļu valoda, vizuālā māksla): “Ģeometriskās figūras

Stopiņu novada domes PII “Pienenīte” komandai –
Annai Lušņickai, Ingrīdai Pārupei, Agnesei Ušackai
Rotaļnodarbības 5-6 g.: “Pārmaiņas un pārvērtības

Atzinība par veiksmīgu dalību

Zvejniekciema pamatskolas komandai –
Antrai Deniškānei, Andai Alsbergai, Vijai Skudrai
Mācību stundu bloks 5. klasei: (Sociālās zinības, latviešu valoda, mūzika)

Mārupes novada PII “Mārzemīte” komandai –
Elitai Elsei- Janelei, Laumai Strožai, Edgaram Vanagam
Rotaļnodarbības 5-6 g.: “Cauri pasakai

Pateicība

Mārupes pamatskolas komandai –
Sandrai Vīksnei, Dinai Voroncovai, Santai Putnānei
Rotaļnodarbības 5-6 g.: “Vai gaiss var kustināt lietas

Upesleju pamatskolas komandai –
Sanitai Tošenai, Jūlijai Kregždei, Zanei Gulbei
Rotaļnodarbības 5-6 g.: “Ūdens krāsa gleznā un mūzikā

Mālpils novada PII “Māllēpīte” komandai –
Ivetai Kukurānei, Ingrīdai Barkēvičai, Inesei Grīnbergai
Rotaļnodarbības 5-6 g.: “Reiz Visumā…

Paldies visiem konkursa dalībniekiem par kvalitatīvām, mērķtiecīgām, radošām, uz izaugsmi rosinošām mācību stundām un nodarbībām!

2019./2020. mācību gadā iesāktais pedagogu profesionālās meistarības konkurss “Iedvesmojies! Uzdrīksties! Dari!” tiek turpināts arī 2020./2021. mācību gada 1. semestrī, savu sniegumu demonstrēs vēl divas pedagogu komandas, kuras šā gada pavasarī valstī noteiktā ārkārtas stāvokļa dēļ nevarēja konkursā piedalīties.

Konkursa noslēgums paredzēts 2020. gada decembrī.

Pedagogu profesionālas meistarības konkurss Iedvesmojies! Uzdrīksties! Dari!