Pedagogu profesionālā pilnveide, semināri

Aicinām uz tikšanos 4., 7., 10. klašu latviešu valodas skolotājus pieredzes apmaiņas seminārā 2021. gada 17. martā plkst. 10.00.

Pieteikšanās līdz 10. martam.

Programma


Piedāvājam 12 stundu kursus vispārizglītojošo skolu skolotājiem “Pedagoģiskā atbalsta nodrošinājums izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem iekļaujošā vidē” 15.03. no plkst. 13.00 līdz 16.15 un 16.03. no plkst. 9.00 līdz 12.15 tiešsaistē Zoom kanālā.

Līdzmaksājums par dalību kursos – 8 eur.

Pieteikšanās līdz 9.03.

Programma


Piedāvājam 4 stundu kursus svešvalodu skolotājiem Mācāmies kopā – Formatīvā un summatīvā vērtēšana attālinātā mācību procesā un IKT rīku izmantošana” 1.03. no plkst. 15.00 līdz 18.00 attālināti Zoom kanālā.

Pieteikšanās līdz 24.02.2021.

Programma


Piedāvājam 12 stundu kursus sākumskolas skolotājiem “Vērtēšana sākumskolā” 25.02., 03.03., 10.03. no plkst. 15.00 līdz 17.30 attālināti Zoom kanālā.

Līdzmaksājums par dalību kursos – 10eur.

Pieteikšanās līdz 18.02.


Kursus sākumskolas skolotājiem “KOMUNIKĀCIJAS METODES PAŠVADĪTAS MĀCĪŠANĀS VEICINĀŠANAI SĀKUMSKOLĀ” (6 stundas).

Kursi notiks tiešsaistē (Zoom) 14. un 21. janvārī no plkst. 11.00 līdz 13.00.

Plašāka informācija par kursiem atradīsiet šeit.

Pieteikšanās līdz 12. janvārim.

Dalībnieku skaits grupā- 35, tāpēc lūdzam sākotnēji pieteikt 1-2 pedagogus no skolas, kad grupa būs pilna, saite tiks slēgta.


Kursi izglītības psihologiem “Pusaudžu depresija: cēloņi, izpausmes, diagnostikas un atbalsta izaicinājumi un iespējas” 25.11.2020. tiešsaistē Zoom kanālā.

Programma

Aicinām uz informatīvu sanāksmi Pierīgas skolu kordiriģentus un ansambļu vadītājus 2020. gada 17. novembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 11.00 tiešsaistē, Zoom platformā.
Pieteikšanās līdz 13.11.2020.: https://forms.gle/Wdtrb3UJv5173kRL7
Saite uz Zoom sanāksmi tiks nosūtīta uz pieteikumā norādītajiem e-pastiem 16. novembrī.

Seminārs izglītības iestāžu administrācijai “Darba tiesību aktualitātes – attālinātais darbs izglītības iestādēs” 20.11.2020 no plkst.10.00 līdz 12.00 attālināti Zoom platformā

Programma

Pedagogu profesionālas kompetences pilnveides kursi “Normatīvie akti izglītības procesa īstenošanai digitālā mācību vidē” 29.10.2020. no plkst. 9.00 līdz 13.20 attālināti ZOOM vidē

Programma