Kontakti

Pierīgas Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes priekšnieks
Oļģerts Lejniekstālr. 67201500
mob.29219763
olgerts.lejnieks@iksp.lv
Galvenā speciāliste izglītības jautājumos
(Olimpiādes, valsts pārbaudes darbi)
Arta Lēnertemob.26374316
arta.rubule@iksp.lv
Galvenā speciāliste izglītības jautājumos
(licences, semināri, kursi)
Erita Rutkovskamob.27066955
erita.rutkovska@iksp.lv
Galvenā speciāliste izglītības jautājumos
(pirmsskola)
Vija Tomiņamob.29434080
vija.tomina@inbox.lv
Galvenā speciāliste sporta jautājumosIlze Cunskamob.26459629
ilze.cunska@iksp.lv
Speciāliste datu bāzes
un lietvedības jautājumos
Guna Gžibovskamob.26606868
guna.gzibovska@iksp.lv
Galvenā grāmatvedeInta Rubiķemob.29172149
inta.rubike2@inbox.lv
Pedagoģiski medicīniskās
komisijas vadītāja
Gita Skrodemob.26296156
gitani@inbox.lv