Izglītība


 ESF PROJEKTI. Grundtvig
PĀRSKATS PAR PRETENDENTIEM, KURI PIETEIKUŠIES un SAŅĒMUŠI ATBALSTU ESF PROJEKTA `PEDAGOGU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS OPTIMIZĀCIJAS APSTĀKĻOS`, 04.03.2010.
Ropažu novads
 
105.
Inta
Ozola
Zaķumuižas pamatskola
3. aktivitāte
106.
Iveta
Lapiņa
Ropažu vidusskola
3. aktivitāte
107.
Indra
Ķeķe
Ropažu vidusskola
3. aktivitāte
108.
Zinta
Ķireja
Ropažu novada pašvald. PII „Annele”
3. aktivitāte
109.
Sarmīte
Apīne
Ropažu novada pašvald. PII „Annele”
3. aktivitāte
110.
Arnis
Kaupiņš
Zaķumuižas pamatskola
3. aktivitāte
111.
Antra
Urtāne
Ropažu vidusskola
3. aktivitāte
112.
Valda
Tinkusa
Zvejniekciema vidusskola
3. aktivitāte
113.
Jolanta
Liniņa
Zvejniekciema vidusskola
3. aktivitāte
114.
Valda
Krasovska
Zvejniekciema vidusskola
3. aktivitāte
115.
Lāsma
Burberga
Zvejniekciema vidusskola
3. aktivitāte
116.
Nadija
Žurzdiņa
Saulkrastu PII „Rūķitis”
3. aktivitāte
117.
Iveta
Mizāne
Saulkrastu PII „Rūķitis”
3. aktivitāte
118.
Irina
Dinsberga
Saulkrastu PII „Rūķitis”
3. aktivitāte
119.
Alla
Gantimurova
Saulkrastu PII „Rūķitis”
3. aktivitāte
120.
Līga
Kleinšmite
Saulkrastu PII „Rūķitis”
3. aktivitāte
121.
Baiba
Ulmane
Saulkrastu vidusskola
3. aktivitāte
122.
Ginta
Urdziņa
Saulkrastu vidusskola
3. aktivitāte
123.
Marija
Andrejeva
Saulkrastu vidusskola
3. aktivitāte
Sējas novads
 
124.
Asnate
Grēve
Pabažu pamatskola
3. aktivitāte
125.
Ilze
Liepiņa
Sējas pamatskola
3. aktivitāte
Siguldas novads
126.
Edgars
Ratnieks
Siguldas Sporta skola
3. aktivitāte
127.
Ainārs
Gureckis
Siguldas Sporta skola
3. aktivitāte
128.
Ēvalds
Tukišs
Siguldas Sporta skola
3. aktivitāte
129.
Agnija
Labrence
Siguldas Sporta skola
3. aktivitāte
130.
Ilze
Zīriņa- Eglīte
Siguldas Valsts Ģimnāzija
3. aktivitāte
131.
Iveta
Celmiņa
Siguldas Valsts Ģimnāzija
3. aktivitāte
132.
Ineta
Lapacinska
Siguldas Valsts Ģimnāzija
3. aktivitāte
133.
Indra
Ozoliņa
Siguldas Valsts Ģimnāzija
3. aktivitāte
134.
Aelita
Ziemele
Allažu pamatskola
3. aktivitāte
135.
Vija Zita
Ozola
Siguldas bērnu un jauniešu interešu centrs
3. aktivitāte
136.
Ēvalds
Pastars
Siguldas 3. pamatskola
3. aktivitāte
137.
Biruta
Pastare
Siguldas 3. pamatskola
3. aktivitāte
138.
Rita
Ozola
Siguldas 3. pamatskola
3. aktivitāte
139.
Rudīte
Kaša
Siguldas 3. pamatskola
3. aktivitāte
140.
Velga
Babjoniševa
Siguldas 1.pamatskola
3. aktivitāte
141.
Ventis
Loks
Siguldas1.pamatskola
3. aktivitāte
142.
Mārīte
Ziemele
Siguldas1.pamatskola
3. aktivitāte
143.
Agra
Dimante
Siguldas mākslu skola „Baltais flīģelis”
3. aktivitāte
144. Lidija Ločmele Siguldas 2. vsk.  
145.
Arnolds
Dimants
Siguldas mākslu skola „Baltais flīģelis”
3. aktivitāte
146.
Ieva
Vanaga
Siguldas mākslu skola „Baltais flīģelis”
3. aktivitāte
147.
Igors
Doriņš
Siguldas mākslu skola „Baltais flīģelis”
3. aktivitāte
148.
Ilze
Eglīte
Siguldas mākslu skola „Baltais flīģelis”
3. aktivitāte
149.
Larisa
Surikova
Siguldas mākslu skola „Baltais flīģelis”
3. aktivitāte
150.
Māra
Ārente
Siguldas mākslu skola „Baltais flīģelis”
3. aktivitāte
151.
Signe
Ruduka
Siguldas mākslu skola „Baltais flīģelis”
3. aktivitāte
152.
Valda
Garūta
Siguldas mākslu skola „Baltais flīģelis”
3. aktivitāte
153.
Viola
Lepiksone
Siguldas mākslu skola „Baltais flīģelis”
3. aktivitāte
154.
Egita
Gaigalniece
Siguldas 2.vidusskola
3. aktivitāte
155.
Helmuts
Zābers
Siguldas mākslu skola „Baltais flīģelis”
3. aktivitāte
156.
Iveta
Ķauķīte
Mores pamatskola
3. aktivitāte
157.
Baiba
Vītola
Mores pamatskola
3. aktivitāte
 
 
 
 
 
158.
Sanita
Lemiese
Mores pamatskola
3. aktivitāte
Stopiņu novads
 
159.
Jeļena
Popelkovskaya
Stopiņu pamatskola
3. aktivitāte
160
Ilona
Garkāja
Ulbrokas vidusskola
3. aktivitāte
161.
Valda
Rūtiņa
Ulbrokas vidusskola
3. aktivitāte
Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved