Izglītība


 Aktualitātes
Pierīgas izglītības iestāžu forums "21. gadsimta izaicinājumi pedagogu sadarbībā pirmsskolas un sākumskolas izglītībā" 2019. gada 11. martā Ādažu vidusskolā.
forums_11_03_19_darba_kartiba.doc - Darba kārtība
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi skolu administrācijai "Mūsdienīga skola" 2019. gada 23. janvārī ĀBVS
mūsdienīga_skola_programma.pdf - Programma
03.01.2019. Ulbrokas vidusskolā kursi angļu valodas skolotājiem "Labās prakses piemēri kompetenču pieejas sekmēšanai"
kursi_pierigas_anglu_val_skolotajiem.pdf - Info un pieteikšanās
03.01.2019. seminārs Pierīgas latviešu valodas skolotājiem "Aktuālais latviešu valodas mācību saturā: tekstpratība un tekstveide pamatskolā, stilistika un radošā rakstīšana vidusskolā"
seminārs - Info un pieteikšanās
10.01.2019. Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31 notiks seminārs direktoru vietniekiem izglītības jomā un audzināšanas jomā.
darba_kartiba_10_01_2019-1.pdf - Darba kārtība
Aicinājums piedalīties seminārā Pierīgas novadu izglītības iestāžu latviešu valodas skolotājiem
seminārs - Darba kārtība
Seminārs Pierīgas novadu apvienības skolu ģeogrāfijas skolotājiem 7.12.2018.
seminārs_ģeogrāfijas_skolotajiem_7_12_2018.pdf - Darba kārtība
Seminārs Pierīgas novadu apvienības izglītības iestāžu logopēdiem 24. 10. 2018
logopediem_seminaars_24_10_2018.pdf - Darba kārtība un pieteikšanās
Seminārs Pierīgas skolu un pirmsskolu mācību jomu pārstāvjiem 26.10.2018
darba_kart.pdf - Darba kārtība
Seminārs sākumskolas skolotājiem 6. novembrī Ādažu vidusskolā
sakumskola-1.pdf - Darba kārtībā un pieteikšanās
  [ 1 ]  2 
Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved