Izglītība


 Aktualitātes
Vakance

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta  pārvalde izsludina pieteikšanos uz vakanci – speciālists datu bāzes un lietvedības  jautājumos.

Prasības :
izglītība- ne zemāka par vidējo
teicamas datorprasmes / Microsoft Office 2010, Excel, Word, Poverpoint/
priekšzināšanas darba likumdošanā un lietvedībā;
pieredze lietvedības darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
biroja tehnikas pārzināšana;
darba izpildes precizitāte.
Atalgojums – 715 EURO mēnesī pirms nodokļu nomaksas, papildus
Bonusi:
Iespēja saņemt papildus finansējumu par darbu ESF projektā
apmaksāti mobilie sakari
veselības apdrošināšana
koplīgums ar darba devēju
elastīgs darba laiks
labiekārtota un radoša darba  vide Rīgas centrā
labākie kolēģi

Kontakttelefons tel . 29219763
Darba uzsākšanas laiks – 02. 09. 2019.

Pieteikumu un  CV  iesniegt līdz  š. g. 14. jūnijam pl. 12.00 , Bruņinieku 29/31  ( 5. stāvā )
522. vai 523. kabinets, vai  elektroniski – e- pasts olgerts.lejnieks@iksp.lv
ar norādi - / vakance/ .
Pretendentu noklausīšanās /intervija/ - š.g. 25.jūnijs pēc  pārvaldes elektroniski nosūtīta uzaicinājuma.

amata - Amata apraksts
Pieredzes apmaiņas seminārs vizuālās mākslas skolotājiem Mākslas diena Sējas pamatskolā „Alise aizspogulijā - 2019” 03. 06. 2019
makslasdiena_2019.doc - Darba kārtība
Pieredzes apmaiņas ekskursija Pierīgas skolu direktoru vietniekiem uz Kuldīgu 2019. gada 6. jūnijā.
ekskursija_direktoru_vietniekiem.pdf - Ekskursijas programma un pieteikšanās
Pierīgas izglītības iestāžu forums "21. gadsimta izaicinājumi pedagogu sadarbībā pirmsskolas un sākumskolas izglītībā" 2019. gada 11. martā Ādažu vidusskolā.
forums_11_03_19_darba_kartiba.doc - Darba kārtība
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi skolu administrācijai "Mūsdienīga skola" 2019. gada 23. janvārī ĀBVS
mūsdienīga_skola_programma.pdf - Programma
03.01.2019. Ulbrokas vidusskolā kursi angļu valodas skolotājiem "Labās prakses piemēri kompetenču pieejas sekmēšanai"
kursi_pierigas_anglu_val_skolotajiem.pdf - Info un pieteikšanās
03.01.2019. seminārs Pierīgas latviešu valodas skolotājiem "Aktuālais latviešu valodas mācību saturā: tekstpratība un tekstveide pamatskolā, stilistika un radošā rakstīšana vidusskolā"
seminārs - Info un pieteikšanās
10.01.2019. Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31 notiks seminārs direktoru vietniekiem izglītības jomā un audzināšanas jomā.
darba_kartiba_10_01_2019-1.pdf - Darba kārtība
Aicinājums piedalīties seminārā Pierīgas novadu izglītības iestāžu latviešu valodas skolotājiem
seminārs - Darba kārtība
Seminārs Pierīgas novadu apvienības skolu ģeogrāfijas skolotājiem 7.12.2018.
seminārs_ģeogrāfijas_skolotajiem_7_12_2018.pdf - Darba kārtība
  [ 1 ]  2 
Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved