Kultūra


 Aktivitāšu plāns
Pierīgas kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu aktivitāšu plāns 2017. gada oktobris – 2018. gada jūlijs
kultūra - Plāns
Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved