Izglītība


 Pirmskolas izglītība
Seminārs Pierīgas PII un skolu pirmsskolas grupu pedagogiem
Seminārs Pierīgas PII un skolu pirmsskolas grupu pedagogiem Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 2.stāva zālē 2018.gada 9.oktobrī no 9.30-12.00 Alternatīvo un multisensoro metožu izmantošana darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem Darba kārtība 9.30-12.00 Mācību metožu izvēles priekšnosacījumi, ievērojot bērnu individuālās īpatnības. Praktiskās metodes un iespējamie darba veidi un paņēmieni. Pasaku terapijas elementi mācību, audzināšanas un korekcijas darbā (praktiski piemēri). Simbolu valoda Widgit un tās praktiska izmantošana nodarbībās. Semināru vada Anta Krauce, Mg. paed. Speciālās izglītības skolotāja/ logopēds, Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas speciālās izglītības skolotāja, Pierīgas pedagoģiski medicīniskās komisijas logopēde Lūdzu pieteikties līdz 5.oktobrim, izmantojot saiti https://goo.gl/forms/GipnnNQJFsfFbnBk2 Vija Tomiņa Pierīgas IKSP galvenā speciāliste izglītības jautājumos
Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved