Karjeras izglītība


 Dalībnieki

Izmēģinājumskolu saraksts 2017./2018. mācību gadā

Nr.

Izglītības iestāde

Saites

1

Ādažu vidusskola

http://www.adazuvidusskola.lv/index.php/macibas/karjeras-izglitiba

2

Babītes vidusskola

http://babitesvidusskola.lv/?page_id=12023

https://www.facebook.com/babitesvidusskola

3

Baldones vidusskola

http://www.baldonesvsk.lv/category/karjeras-izglitiba/
http://www.baldonesvsk.lv/projekti/karjeras-atbalsts/

4

Vangažu vidusskola

http://vangazuvsk.lv/lv/projekti-492681/esf

5

Inčukalna pamatskola

http://www.incukalnapsk.lv/index.php/lv/projekti-konkursi/karjeras-izglitiba

6

Krimuldas vidusskola

http://www.krimuldasskola.lv/sabiedriba/projekti/

7

G.Merķeļa Lēdurgas pamatskola

http://krimulda.lv/izglitiba/garliba-merkela-ledurgas-pamatsskola/eiropas-sociala-fonda-projekts-nr-835016i001-karjeras-atbalsts-visparejas-un-profesionalas-izglitiba

8

Sējas pamatskola

http://seja.lv/jaunatnes-lietas/karjera

9

Mālpils novada vidusskola

 http://www.malpilsvsk.lv/lv/page-888805/page-888572

10

Mārupes pamatskola

http://www.marupespamatsk.lv/par-skolu/projekti

11

Mārupes vidusskola

https://www.marupe.edu.lv/8-aktualitates/760-7-12-klashu-skoleni-apmekle-rtu
https://www.marupe.edu.lv/8-aktualitates/832-kekss-ar-profesionali
https://www.marupe.edu.lv/8-aktualitates/812-merku-planosahanas-kartes
http://www.marupe.lv/sites/default/files/inline-files/MV_Aprilis_2018-web_0.pdf

12

Ropažu vidusskola

http://www.ropazuvsk.lv/2017/12/15/macibu-ekskursija-mana-karjera/

13

Ulbrokas vidusskola

http://www.ulbrokas-vsk.lv/lv/page/15

https://www.facebook.com/ulbrokas.vsk/?hc_ref=ARRJwX_SUtjT06ECS5EPFHYOBzcZIzVFVs2dRch4uaznxtbAxft6JIOcpJqIFGhGY-M&fref=nf

14

Zvejniekciema vidusskola

http://www.zvs.lv/karjera

Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved