Karjeras izglītība


 Dalībnieki

Izmēģinājumskolu saraksts 2018./2019. mācību gadā

Nr.

Izglītības iestāde

Saites

1

Ādažu vidusskola

http://www.adazuvidusskola.lv/index.php/projekti/karjeras-izglitiba

2

Babītes vidusskola

https://babitesvidusskola.lv/?page_id=13015

3

Baldones vidusskola

https://www.baldonesvsk.lv/category/karjeras-izglitiba/

4

Vangažu vidusskola

http://vangazuvsk.lv/lv/projekti-492681/esf

5

Inčukalna pamatskola

https://www.incukalnapsk.lv/index.php/lv/projekti-konkursi/karjeras-izglitiba

6

Krimuldas vidusskola

http://www.krimuldasskola.lv/sabiedriba/projekti/

7

G.Merķeļa Lēdurgas pamatskola

http://www.krimulda.lv/ledurgas-pamatskolas-audzekni-iepazistas-ar-profesiju-daudzveidibu/

8

Sējas pamatskola

http://sejasskola.lv/projekti/

9

Mālpils novada vidusskola

 http://www.malpilsvsk.lv/lv/page-888805/page-888572

10

Mārupes pamatskola

http://www.marupespamatsk.lv/par-skolu/projektihttps://www.facebook.com/marupespamatskolaKI/?ref=bookmarks

11

Mārupes vidusskola

https://www.marupe.edu.lv/8-aktualitates/1081-skoleni-iepazist-dazhadas-profesijas
http://www.marupe.lv/lv/zinas/marupes-vidusskolas-skoleni-iepazist-dazadas-profesijas-13-05-2019

https://www.marupe.edu.lv/8-aktualitates/1088-karjera-amatnieka-arods

https://www.marupe.edu.lv/8-aktualitates/990-radosho-un-tehnikas-profesijas-darbnica
https://www.marupe.edu.lv/8-aktualitates/989-animacijas-nozares-profesijas

https://www.marupe.edu.lv/8-aktualitates/962-karjeras-pasakums-mes-viena-komanda

12

Jaunmārupes pamatskola

http://www.jmsk.lv/projekti/esf-projekti

http://www.jmsk.lv/pamatskola/karjera

http://www.jmsk.lv/pamatskola/karjera/21-karjera/801-preset-styles-257

12

Ropažu vidusskola

 http://www.ropazuvsk.lv/atbalsts-skoleniem/karjeras-izglitiba 

13

Saulkrastu vidusskola

http://saulkrastuvsk.lv/index.php/lv/karjera 

14

Ulbrokas vidusskola

http://www.ulbrokas-vsk.lv/lv/page/15

http://www.ulbrokas-vsk.lv/lv/page/64

https://www.facebook.com/ulbrokas.vsk/?hc_ref=ARRJwX_SUtjT06ECS5EPFHYOBzcZIzVFVs2dRch4uaznxtbAxft6JIOcpJqIFGhGY-M&fref=nf

15

Zvejniekciema vidusskola

http://www.zvs.lv/karjera

https://saulkrasti.lv/wp-content/uploads/2018/12/SDZ_decembris_2018_makets.pdf

Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde   Copyright 2009   All rights reserved