Interešu izglītība


 Foto
Pierīgas pašvaldību nodibinājuma izglītības iestāžu Skatuves runas konkurss
Vairāk foto: https://failiem.lv/u/jm7wtqye
Pierīgas jauno pētnieku forums “Skolēni eksperimentē 2018”
Vairāk foto šeit: https://failiem.lv/u/n6dx5wu8
VOKĀLĀS MŪZIKAS KONKURSS „BALSIS 2018”
Vairāk foto:  https://failiem.lv/u/952vb3yx
Mūsdienu deju konkurss "Pierīgas kauss 2018"
Vairāk foto skatīt šeit: https://failiem.lv/u/h9qf825u
Pierīgas skolu teātru saiets 07.04.2017.
Vairāk foto skatīt šeit:https://failiem.lv/u/qhky885q 
Pierīgas skolēnu koru skate 28.03.2017.
Mūsdienu deju konkurss “Pierīgas kauss 2017”
Pierīgas jauno pētnieku forums “Skolēni eksperimentē”-2017
Pierīgas skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss (I kārta)
Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved