Jaunatnes sports


 Nolikumi
Pierīgas novadu 2019./2020.m.g skolēnu sporta spēles VEIKLO STAFETES
nolikums_veiklo_stafetes_2019_2020.doc - Nolikums
Pierīgas novadu 2019./2020.m.g. skolēnu sporta spēles basketbolā „C” grupas zēniem
nolikums_basketbols_c_grupa_zeniem.doc - Nolikums
Pierīgas novadu 2019./2020.m.g. skolēnu sporta spēļu sacensības rudens krosā
nolikums_rudens_kross_2019_2020.doc - Nolikums
Pierīgas novadu 2018./2019.m.g. skolēnu sporta spēles pavasara krosa stafetēs
pavasara - Nolikums
Pierīgas novadu skolu 2018./2019. m.g. sporta spēles florbolā “B”vecuma grupas zēniem
nolikums - Nolikums
Pierīgas novadu 2018./2019.m.g. gada skolēnu sporta spēles vieglatlētikas trīscīņā
nolikums - Nolikumssacensibu_protokols_vieglatletikas_triscina_2019.doc - Sacensību protokola veidlapakopsavilkuma_protokols_vieglatletikas_triscina_2019.doc - Kopsavilkuma protokola veidlapadalibnieka_kartina_baldonei_2019.doc - Dalībnieka kartiņas veidlapa
Pierīgas novadu 2018./2019.m.g. skolēnu sporta spēles peldēšanā
nolikums - Nolikums
Pierīgas novadu 2018./2019. .m.g. skolēnu sporta spēles peldēšanā
nolikums - Nolikums
PIERĪGAS NOVADU 2018./2019.m.g. SKOLĒNU SPORTA SPĒLES BASKETBOLĀ „A” GRUPAS JAUNIEŠIEM
nolikums_basketbols_a_jauniesiem.doc - Nolikums
Pierīgas novadu 2018./2019.m.g. skolēnu sporta spēles v o l e j b o l ā
nolikums - Nolikums
  [ 1 ]  2 
Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde   Copyright 2009   All rights reserved