Izglītība


 Mācību olimpiādes
Mācību olimpiāžu nolikumi 2018./2019.māc.g
biologijas_nolikums_9_12_2018.pdf - Bioloģijanolikums_48 - Angļu valodaolimpādes - KPMJpierīgas - Sākumskolas konkurss "Erudīts"vacu_val_nol_15_11_18.pdf - Vācu valoda
Alternatīvo olimpiāžu norises grafiks 2018./2019.mācību gadā
copy - Olimpiāžu grafiks
Kārtība, kādā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes Pierīgas novadu apvienības skolās
iekšējie - Iekšējie noteikumi
Pierīgas novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiāžu norises grafiks 2018./2019. mācību gadā
copy - Olimpiāžu grafiks
Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved