Kultūra


 Aktivitāšu plāns
Pierīgas kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu aktivitāšu plāns 2017. gada oktobris – 2018. gada jūlijs
kultūra - Plāns
Pierīgas kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu, Mūzikas un mākslas skolu reģionālo aktivitāšu plāns 2015. gada oktobris līdz 2016.gada jūnijs.
kultūra- - (Ar izmaiņām)
Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved