Pārvalde


 Kontakti
-

Adrese: Bruņinieku iela 29/31, Rīgā, LV - 1001
Reģ.Nr.90009228736
AS Swedbanka
HABALV22
LV04HABA0551027425337

Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes priekšnieks

 Oļģerts Lejnieks

 tālr. 67201500
  mob.29219763
  Olgerts.lejnieks@iksp.lv  

Galvenā speciāliste izglītības jautājumos (Olimpiādes, valsts pārbaudes darbi)

 Arta Lēnerte

Mob. 26374316

 Arta.rubule@iksp.lv

Galvenā speciāliste izglītības jautājumos (licences, semināri, kursi)

Erita Rutkovska

Mob. 27066955

 Erita.rutkovska@iksp.lv

Galvenā speciāliste izglītības jautājumos (pirmsskola)

 Vija Tomiņa

 mob.29434080
  Vija.tomina@inbox.lv

Galvenā speciāliste sporta jautājumos

 Ilze Cunska

 mob.26459629
  Ilze.cunska@iksp.lv

Speciāliste datu bāzes un lietvedības jautājumos

 Liene Aigare

 tālr.67201530
 mob.26741187
  Liene.dambe@iksp.lv


VIIS administrators- konsultants

 Liene Aigare

 mob.26741187
  Liene.dambe@iksp.lv 

Galvenā grāmatvede

 Inta Rubiķe

 mob.29172149
  Inta.rubike2@inbox.lv


Pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja

 Gita Skrode

 mob. 26296156
  Gitani@inbox.lv

Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved