Aktualitātes

Seminārs Pierīgas skolu direktoru vietniekiem audzināšanas jomā

Darba kārtība

Interešu izglītības aktivitāšu plāns 2019./2020. mācību gadā (ar izmaiņām)

Aktivitāšu plāns