Mācību olimpiādes

Pierīgas novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādes

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu 26. vēstures olimpiādes 2.posma

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu vācu valodas 50. olimpiādes 2. posma

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu angļu valodas valsts 49. olimpiādes 2. posma

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu krievu valodas (svešvalodas) 23. olimpiādes 2.posma

Nolikums

Pierīgas novadu Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma – alternatīvā olimpiāde

Nolikums

Pierīgas novadu skolu sākumskolas konkursa “Erudīts – 2019” 3.klasei

Nolikums

Pierīgas novadu apvienības skolu 42.bioloģijas olimpiādes 2.posma

Nolikums

Kārtība, kādā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes Pierīgas novadu apvienības skolās

Iekšējie noteikumi