Izglītība


 Aktualitātes
Seminārs Pierīgas novadu apvienības izglītības iestāžu logopēdiem 24. 10. 2018
logopediem_seminaars_24_10_2018.pdf - Darba kārtība un pieteikšanās
Seminārs Pierīgas skolu un pirmsskolu mācību jomu pārstāvjiem 26.10.2018
darba_kart.pdf - Darba kārtība
Seminārs sākumskolas skolotājiem 6. novembrī Ādažu vidusskolā
sakumskola-1.pdf - Darba kārtībā un pieteikšanās
Pierīgas pedagogu profesionālās meistarības konkurss "Neturi sveci zem pūra"
konkursa_nolikums.pdf - Nolikums
Pierīgas izglītības iestāžu administrācijas forums

27.08. 2018. Jaunmārupes pamatskola
(Norises vieta Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe, jaunajā korpusā)
               

 

DARBA KĀRTĪBA

Pl.    8.40 – 9.25      Ierašanās, reģistrācija, rīta kafija  
Pl.    9.30 –   9.50     Atklāšana
Pl.    9.50  -  10.30    Muzikāls stāsts par Mārupi
Pl.  10.30  -  11.10   Līga Buceniece
                                   
/IZM  Izglītības departamenta direktora vietniece/
 Pl.  11.10  -  11.50    Inita Juhņēviča
                                         / Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja/
Pl.  11.50 –  12.20     Inga Vanaga
                                  
/ Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības
                                            priekšsēdētāja/

Pl.  12.20 –  13.00    Pusdienas 
Pl.  13.00 –  14.10    PIKS pārvalde
                                   
Oļģerts Lejnieks
                                          Arta Lēnerte
                                          Erita Rutkovska
                                          Vija Tomiņa
                                          Ilze Cunska
Pl. 14.10 – 14.30      Mūzika iedvesmai
Pl.  14.30  -  15.20    Iepazīšanās ar skolu
                          

Dalībnieki
vidusskolas    direktors + 2 vietnieki
pamatskolas  - direktors + 1 vietnieks
PII                   - vadītājs     + 1 metodiķis
MMS               - direktors

Pieredzes apmaiņas ekskursija direktoru vietniekiem mācību un audzināšanas darbā 11.jūnijā!
ekskursija_skolu_direktoru_vietniekiem.doc - Ekskursijas plāns
Profesionālas pilnveides A programmas kursi "Mācīt mācīties"

Aicinām pieteikties profesionālās pilnveides A programmas kursiem  sākumskolas un pamatskolas pedagogiem "Mācīt mācīties" Zaķumuižas pamatskolā 2018. gada 21. aprīlī!

Kursu programma  un pieteikšanās saite pielikumā.
darba-kartiba-zakumuiza-21-04-2017-1.doc - Kursu programma
+ Kursi skolu administrācijai “Skolu pieredze projekta “Skola 2030” realizācijā” 14.03.2018.

2018. gada 14. martā Mārupes vidusskolā notika profesionālās pilnveides A programmas kursi skolu administrācijai “Skolu pieredze projekta “Skola 2030” realizācijā”. Pierīgas novadu apvienības skolu administrācijas pārstāvji uzklausīja projekta “Skola 2030” 4 pilotskolu- Mārupes vidusskolas, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Vecumnieku vidusskolas un Limbažu Novada ģimnāzijas- pieredzes stāstus jaunās mācību pieejas realizācijā, galvenos secinājumus, pārdomas, atziņas.

Paldies Mārupes vidusskolai par atbalstu un aktīvu līdzdalību kursu organizēšanā!

Foto no kursiem apskatāmi un lejupielādējami šeit: https://failiem.lv/u/hb55hec8

Profesionālās pilnveides A programmas kursi skolu administrācijai “Skolu pieredze projekta “Skola 2030” realizācijā”

Organizatori: Mārupes vidusskola un Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde.

Kursu norises laiks: 2018. gada 14. marts,  plkst. 10.00- 15.00.

Norises vieta: Mārupes vidusskola, Kantora iela 97, Mārupe.

Kursu moderatore: Santa Kazaka

pieteikums - Kursu programma
A kursi Pierīgas PII vadītājiem, skolu ar pirmsskolas grupām direktoriem, vadītāju vietniekiem pirmsskolā un metodiķiem.

Izglītības iestādes darbības kvalitātes nodrošināšana. Kompetences jēdziena izpratne un caurviju prasmes pirmsskolā.

2018.gada 2.un 9.februāris, 23.marts.
 1  [ 2 ] 
Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved