Jaunatnes sports


 Rezultāti
Pierīgas novadu 2012./2013.mācību gada skolēnu sporta spēļu rezultātu apkopojums.
pierigas_novadu_2012._2013.macibu_gada_skolenu_sporta_spelu_rezultatu_apkopojums..doc - 2012./2013.m.g. rezultātu apkopojums.
Pierīgas novadu 2012./2013.mācību gada skolēnu sporta spēļu kopvērtējums vidusskolu grupā.
kopvertejums_vidusskolam_2013.doc - Kopvērtējums.
Pierīgas novadu 2012./2013.mācību gada skolēnu sporta spēļu kopvērtējums pamatskolu - sākumskolu grupā.
kopvertejums_pamatskolam_2013 - Kopvērtējums.
Pierīgas novadu 2012./2013.m.g. skolēnu sporta spēles krosa stafetēs.
krosa_stafetes_2013_rezultati.doc - Rezultāti.
Pierīgas novadu 2012./2013.m.g. skolēnu sporta spēles veiklības stafetēs "Drošie un veiklie".
veiklibas_stafetes_rezultati.doc - Rezultāti.
Pierīgas novadu 2012./2013.mācību gada skolēnu sporta spēles peldēšanā.
rezultati_peldesana_skolniekiem_2013.doc - Rezultāti.
Pierīgas novadu 2012./2013.m.g. skolēnu sporta spēles vieglatlētikas trīscīņā.
26.02.2013.baldone._triscina_d_c_grupa.doc - Rezultāti.
Pierīgas novadu 2012./2013.m.g. skolēnu sporta spēles volejbolā "B"grupas meitenēm.
rezultati_volejbola_b_meitenem.doc - Rezultāti.
Pierīgas novadu 2012./2013.m.g. skolēnu sporta spēles volejbolā "B"grupas zēniem.
rezultati_volejbola_b_zeniem.doc - Rezultāti volejbolā.
Pierīgas novadu 2012./2013.m.g. skolēnu sporta spēles volejbolā "A" grupas jaunietēm.
rezultati_volejbola_a_jaunietes.doc - Rezultāti.
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  [ 10 ]  11  12  13  14 
Print
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved