Sākums
Kopā par izglītību, kultūru un sportu!
Aktualitātes izglītībā
Pierīgas pedagoģiski medicīniskā komisija
Pierīgas metodiskā platforma
+ Pedagogu meistarības konkurss "Radi. Rādi. Redzi."
+ 23.08.2016. konferences paneļdiskusijas kopsavilkums
+ Pierīgas izglītības iestāžu administrācijas un LIZDA arodorganizāciju pārstāvju konferences darba kārtība
+ Aktualitātes un prioritātes mācību un audzināšanas darbā 2014./2015. mācību gadā
+ Seminārs Pierīgas skolu direktoru vietniekiem audzināšanas jomā
Aktualitātes interešu izglītībā
+ Par skolu teātra skates I atlases kārtu
+ Aktuālitātes - interešu izglītības skates un konkursi 2016. gada 1. pusgadā
+ Informācija par 01. 10. 2015. VISC semināru skolu koru diriģentiem
+ VISC seminārs skolu teātru režisoriem 23.09. 2015.
+ Foto no Pierīgas skatuves runas konkursa 06.02.2015. Ulbrokā
Aktualitātes kultūrā
+ Informācija Mārupes, Babītes un Baldones pašvaldību jauktajiem koriem
+ Pierīgas kultūras iestāžu vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts
+ Izskanējis Pierīgas Mūzikas skolu kolektīvās muzicēšanas festivāls 2014
+ Plānotās aktivitātes kultūrā jaunajā darba sezonā
+ Foto mirkļi no Pierīgas koru skates Ādažu kultūras centrā 06.05.2012.
Aktualitātes sportā
+ Pierīgas novadu 2016.gada sporta spēles MTB riteņbraukšanā
+ Pierīgas novadu 2016.gada pašvaldību darbinieku sporta spēles
+ Pierīgas novadu 2016.gada sporta spēles orientēšanās sportā.
+  Pierīgas novadu 2016.gada sporta spēles florbolā
+ Pierīgas novadu 2015./2016.mācību gada skolēnu sporta spēļu kopvērtējums
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved