Sākums
Kopā par izglītību, kultūru un sportu!
Aktualitātes izglītībā
Pierīgas pedagoģiski medicīniskā komisija
+ -Darba plāns 2019. gada septembrim
+ Profesionālās pilnveides kursi sporta skolotājiem 30.08.2019
+ Pedagogu profesionālās meistarības konkurkursa "Neturi sveci zem pūra!" noslēgums
+ Pierīgas novadu apvienības izglītības forums "Iedvesmojies! Uzdrīksties! Dari!"
+ Pierīgas pirmsskolas skolotāju izstrādāto pabās prakses piemēru apraksti
Aktualitātes interešu izglītībā
+ Pierīgas izglītības un kultūras iestāžu vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2019"
+ Valsts izglītības satura centra rīkoto interešu izglītības (kultūrizglītība, vides interešu izglītība, tehniskā jaunrade) un audzināšanas darba (Award Latvijā) valsts nozīmes pasākumu plāns 2019.gadam
+ Pierīgas skolu interešu izglītības aktivitāšu plāns 2018.-2019.mācību gadam
Aktualitātes kultūrā
+ Latvijas vokālo ansambļu 2018.gada konkurss Pierīgas novadu apvienības vokālo ansambļu skate ( I kārta )
Aktualitātes sportā
+ Pierīgas novadu 2019.gada sporta spēles vieglatlētikas krosā
+ Pierīgas novadu 2019./2020.m.g. skolēnu sporta spēļu sacensības rudens krosā
+ Pierīgas novadu 2019.gada sporta pasākumu kalendārs pieaugušajiem II pusgadam
+ Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes sporta pasākumu kalendārs skolām 2019./2020.m.g.
+ Pierīgas novadu 2019.gada sporta spēlēm volejbolā vīriešiem
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde   Copyright 2009   All rights reserved