Sākums
Kopā par izglītību, kultūru un sportu!
Aktualitātes izglītībā
Pierīgas pedagoģiski medicīniskā komisija
Pierīgas metodiskā platforma
+ Aicinājums piedalīties seminārā Pierīgas novadu izglītības iestāžu latviešu valodas skolotājiem
+ Seminārs Pierīgas novadu apvienības skolu ģeogrāfijas skolotājiem 7.12.2018.
+ Seminārs -diskusija pirmsskolu un skolu pirmsskolas grupu vadītājiem/metodiķiem
+ Seminārs Pierīgas novadu apvienības izglītības iestāžu logopēdiem 24. 10. 2018
+ Seminārs Pierīgas skolu un pirmsskolu mācību jomu pārstāvjiem 26.10.2018
Aktualitātes interešu izglītībā
+ Valsts izglītības satura centra rīkoto interešu izglītības (kultūrizglītība, vides interešu izglītība, tehniskā jaunrade) un audzināšanas darba (Award Latvijā) valsts nozīmes pasākumu plāns 2019.gadam
+ Pierīgas skolu teātra pulciņu izrāžu un mazo formu uzvedumu konkursa 1. atlases kārta
+ Pierīgas interešu izglītības skates un konkursi 2018. gadā
+ Pierīgas skolu interešu izglītības aktivitāšu plāns 2018.-2019.mācību gadam
Aktualitātes kultūrā
+ LATVIJAS AMATIERTEĀTRU REŽISORU SEMINĀRS
+ Pierīgas amatierteātru iestudējumu I kārtas atlases skate „ Gada izrāde 2017” noslēguma pasākums - 14.01. 2018. Sigulda
+ Pierīgas pašvaldību kultūras iestāžu amatierteātru iestudējumu I kārtas atlases skates “Gada izrāde 2017”
+ Latvijas vokālo ansambļu 2018.gada konkurss Pierīgas novadu apvienības vokālo ansambļu skate ( I kārta )
+ Pierīgas kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu aktivitāšu plāns 2017. gada oktobris – 2018. gada jūlijs
Aktualitātes sportā
+ Pierīgas novadu skolēnu 2018./2019 mācību gada sporta spēles Tautas bumbā meitenēm.
+ Pierīgas novadu 2018. gada sporta spēles zolītes spēlē
+ Pierīgas novadu 2018./2019.m.g. sporta spēles basketbolā „B”grupas zēniem
+ Pierīgas novadu 2018./2019.m.g. sporta spēles basketbolā „C”grupas zēniem
+ Pierīgas novadu skolēnu sporta spēles Veiklo stafetēs
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved