Sākums
Kopā par izglītību, kultūru un sportu!
Aktualitātes izglītībā
Pierīgas pedagoģiski medicīniskā komisija
Pierīgas metodiskā platforma
+ Konkurss "Radi.Rādi.Redzi"
+ Mainīts Pierīgas novadu alternatīvās mājturības olimpiādes datums- olimpiāde notiks 27.februārī plkst.10.00 Ulbrokas vidusskolā!
+ Pedagogu meistarības konkurss "Radi. Rādi. Redzi."
+ Pierīgas izglītības iestāžu administrācijas un LIZDA arodorganizāciju pārstāvju konferences darba kārtība
+ Aktualitātes un prioritātes mācību un audzināšanas darbā 2014./2015. mācību gadā
Aktualitātes interešu izglītībā
+ Pierīgas interešu izglītības skates un konkursi 2018. gadā
+ Seminārs Pierīgas skolu direktoru vietniekiem audzināšanas jomā
+  Aktuālā informācija skolu koru diriģentiem
+ Obligātā dziesma Pierīgas vokālo ansambļu skatei "Balsis- 2017"
+ Svarīga informācija mūsdienu deju kolektīvu vadītājiem!
Aktualitātes kultūrā
+ Pierīgas amatierteātru iestudējumu I kārtas atlases skate „ Gada izrāde 2017” noslēguma pasākums - 14.01. 2018. Sigulda
+ Pierīgas amatierteātru iestudējumu I kārtas atlases skate „ Gada izrāde 2017”
+ Informācija Mārupes, Babītes un Baldones pašvaldību jauktajiem koriem
+ Pierīgas kultūras iestāžu vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts
+ Izskanējis Pierīgas Mūzikas skolu kolektīvās muzicēšanas festivāls 2014
Aktualitātes sportā
+ Pierīgas novadu 2018.gada sporta pasākumu kalendārs pieaugušajiem
+ Pierīgas novadu 2018.gada sporta spēļu sacensībām dambretē
+ Pierīgas novadu 2017./2018.m.g. skolēnu sporta spēles „Tautas bumbā” zēniem
+ PIERĪGAS NOVADU 2017./2018.m.g. SKOLĒNU SPORTA SPĒLES „Tautas bumbā” meitenēm un zēniem
+ Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes sporta pasākumu kalendārs skolām 2017./2018.m.g.
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved