Sākums
Kopā par izglītību, kultūru un sportu!
Aktualitātes izglītībā
Pierīgas pedagoģiski medicīniskā komisija
+ Seminārs skolu administrācijas komandām par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības parauga izstrādi Pierīgas izglītības iestādēm 2019. gada 13. novembrī Ulbrokas vidusskolā
+ -Darba plāns 2019. gada oktobrim (ar izmaiņām)
+ Seminārs Pierīgas novadu apvienības bioloģijas skolotājiem 23.10.2019. "Ārstniecības augu izmantošana kosmētikā"
+ Pierīgas pedagogu profesionālās meistarības konkurss "Iedvesmojies! Uzdrīksties! Dari!"
+ Profesionālās pilnveides kursi sporta skolotājiem 30.08.2019
Aktualitātes interešu izglītībā
+ 29.10.2019. Seminārs Pierīgas skolu direktoru vietniekiem audzināšanas jomā
+ Interešu izglītības aktivitāšu plāns 2019./2020. mācību gadā
+ Pierīgas izglītības un kultūras iestāžu vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2019"
+ Valsts izglītības satura centra rīkoto interešu izglītības (kultūrizglītība, vides interešu izglītība, tehniskā jaunrade) un audzināšanas darba (Award Latvijā) valsts nozīmes pasākumu plāns 2019.gadam
+ Pierīgas skolu interešu izglītības aktivitāšu plāns 2018.-2019.mācību gadam
Aktualitātes kultūrā
+ Pierīgas pašvaldību kultūras iestāžu deju svētku lielkoncerts
+ Pierīgas amatierteātru iestudējumu I kārtas atlases skates "Gada izrāde 2019"
+ Latvijas vokālo ansambļu 2018.gada konkurss Pierīgas novadu apvienības vokālo ansambļu skate ( I kārta )
Aktualitātes sportā
+ Pierīgas novadu 2019./2020.m.g. skolu sporta spēles basketbolā "C" vecuma grupas zēniem!
+ Pierīgas novadu 2019.gada sporta spēlēm kāršu spēlē "Zolīte"
+ Pierīgas novadu 2019.gada sporta spēlēm peldēšanā
+ Pierīgas novadu 2019.gada sporta spēles volejbolā
+ Pierīgas novadu 2019./2020.m.g skolēnu sporta spēles VEIKLO STAFETES
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde   Copyright 2009   All rights reserved