Sākums
Kopā par izglītību, kultūru un sportu!
Aktualitātes izglītībā
Pierīgas pedagoģiski medicīniskā komisija
Pierīgas metodiskā platforma
+ Pieredzes apmaiņas ekskursija Pierīgas skolu direktoru vietniekiem uz Kuldīgu 2019. gada 6. jūnijā.
+ Pierīgas pirmsskolas skolotāju izstrādāto pabās prakses piemēru apraksti
+ Pirmsskolas pedagogu radošā diena: “Es daru tā”!
+ Pierīgas izglītības iestāžu forums "21. gadsimta izaicinājumi pedagogu sadarbībā pirmsskolas un sākumskolas izglītībā" 2019. gada 11. martā Ādažu vidusskolā.
+ Pedagogu profesionālās pilnveides kursi skolu administrācijai "Mūsdienīga skola" 2019. gada 23. janvārī ĀBVS
Aktualitātes interešu izglītībā
+ Pierīgas izglītības un kultūras iestāžu vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2019"
+ Pierīgas skolu koru konkursa 1.kārtas izloze
+ Valsts izglītības satura centra rīkoto interešu izglītības (kultūrizglītība, vides interešu izglītība, tehniskā jaunrade) un audzināšanas darba (Award Latvijā) valsts nozīmes pasākumu plāns 2019.gadam
+ Pierīgas skolu teātra pulciņu izrāžu un mazo formu uzvedumu konkursa 1. atlases kārta
+ Pierīgas interešu izglītības skates un konkursi 2018. gadā
Aktualitātes kultūrā
+ LATVIJAS AMATIERTEĀTRU REŽISORU SEMINĀRS
+ Pierīgas amatierteātru iestudējumu I kārtas atlases skate „ Gada izrāde 2017” noslēguma pasākums - 14.01. 2018. Sigulda
+ Pierīgas pašvaldību kultūras iestāžu amatierteātru iestudējumu I kārtas atlases skates “Gada izrāde 2017”
+ Latvijas vokālo ansambļu 2018.gada konkurss Pierīgas novadu apvienības vokālo ansambļu skate ( I kārta )
+ Pierīgas kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu aktivitāšu plāns 2017. gada oktobris – 2018. gada jūlijs
Aktualitātes sportā
+ Pierīgas novadu 2019.gada sporta spēles MTB riteņbraukšanā
+ Pierīgas novadu skolēnu 2018./2019.m.g. sporta spēles pavasara krosa stafetēs.
+ Pierīgas novadu 2019.gada sporta spēles vieglatlētikā
+ Pierīgas novadu 2018./2019.m.g. skolēnu sporta spēles pavasara krosa stafetēs
+ Pierīgas novadu 2019.gada sporta spēles florbolā vīriešiem
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved