Sākums
Kopā par izglītību, kultūru un sportu!
Aktualitātes izglītībā
Pierīgas pedagoģiski medicīniskā komisija
Pierīgas metodiskā platforma
+ Pedagogu meistarības konkurss "Radi. Rādi. Redzi."
+ 23.08.2016. konferences paneļdiskusijas kopsavilkums
+ Pierīgas izglītības iestāžu administrācijas un LIZDA arodorganizāciju pārstāvju konferences darba kārtība
+ Aktualitātes un prioritātes mācību un audzināšanas darbā 2014./2015. mācību gadā
+ Seminārs Pierīgas skolu direktoru vietniekiem audzināšanas jomā
Aktualitātes interešu izglītībā
+ Seminārs Pierīgas skolu direktoru vietniekiem audzināšanas jomā
+ Par skolu teātra skates I atlases kārtu
+ Aktuālitātes - interešu izglītības skates un konkursi 2016. gada 1. pusgadā
+ Informācija par 01. 10. 2015. VISC semināru skolu koru diriģentiem
+ VISC seminārs skolu teātru režisoriem 23.09. 2015.
Aktualitātes kultūrā
+ Informācija Mārupes, Babītes un Baldones pašvaldību jauktajiem koriem
+ Pierīgas kultūras iestāžu vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts
+ Izskanējis Pierīgas Mūzikas skolu kolektīvās muzicēšanas festivāls 2014
+ Plānotās aktivitātes kultūrā jaunajā darba sezonā
+ Foto mirkļi no Pierīgas koru skates Ādažu kultūras centrā 06.05.2012.
Aktualitātes sportā
+ Pierīgas novadu 2016./2017.m.g. skolēnu sporta spēles basketbolā "C" vecuma grupas zēniem
+ Pierīgas novadu 2016./2017.m.g. skolēnu sporta spēles rudens krosā 1997.-2007.dz.g.
+ Pierīgas novadu skolēnu sporta spēļu sacensību kalendārs 2016./2017.mācību gadam
+ Pierīgas novadu 2016./2017.m.g. skolēnu sporta spēles basketbolā "C" vecuma grupas zēniem
+ Pierīgas novadu 2016./2017.m.g. skolēnu atklātās sporta spēles "Tautas bumbā" "D" vecuma grupas meitenēm un zēniem
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved