Sākums
Kopā par izglītību, kultūru un sportu!
Aktualitātes izglītībā
Pierīgas pedagoģiski medicīniskā komisija
Pierīgas metodiskā platforma
+ Vakance!
+ Konkurss "Radi.Rādi.Redzi"
+ Mainīts Pierīgas novadu alternatīvās mājturības olimpiādes datums- olimpiāde notiks 27.februārī plkst.10.00 Ulbrokas vidusskolā!
+ Pedagogu meistarības konkurss "Radi. Rādi. Redzi."
+ 23.08.2016. konferences paneļdiskusijas kopsavilkums
Aktualitātes interešu izglītībā
+ Obligātā dziesma Pierīgas vokālo ansambļu skatei "Balsis- 2017"
+ Svarīga informācija mūsdienu deju kolektīvu vadītājiem!
+ Seminārs Pierīgas skolu direktoru vietniekiem audzināšanas jomā
+ Par skolu teātra skates I atlases kārtu
+ Aktuālitātes - interešu izglītības skates un konkursi 2016. gada 1. pusgadā
Aktualitātes kultūrā
+ Informācija Mārupes, Babītes un Baldones pašvaldību jauktajiem koriem
+ Pierīgas kultūras iestāžu vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts
+ Izskanējis Pierīgas Mūzikas skolu kolektīvās muzicēšanas festivāls 2014
+ Plānotās aktivitātes kultūrā jaunajā darba sezonā
+ Foto mirkļi no Pierīgas koru skates Ādažu kultūras centrā 06.05.2012.
Aktualitātes sportā
+ Pierīgas novadu 2017.gada sporta spēles basketbolā vīriešiem. Finālsacensības
+ Pierīgas novadu 2017.gada sporta spēles volejbolā sievietēm
+ Pierīgas novadu 2017.gada sporta spēles peldēšanā
+ PIERĪGAS NOVADU 2017./2018.m.g. SKOLĒNU SPORTA SPĒLES BASKETBOLĀ „C” GRUPAS ZĒNIEM
+ PIERĪGAS NOVADU 2017./2018.m.g. SKOLĒNU SPORTA SPĒLES BASKETBOLĀ „B” GRUPAS ZĒNIEM
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved