Sākums
Kopā par izglītību, kultūru un sportu!
Aktualitātes izglītībā
Pierīgas pedagoģiski medicīniskā komisija
Pierīgas metodiskā platforma
+ Mainīts Pierīgas novadu alternatīvās mājturības olimpiādes datums- olimpiāde notiks 27.februārī plkst.10.00 Ulbrokas vidusskolā!
+ Pedagogu meistarības konkurss "Radi. Rādi. Redzi."
+ 23.08.2016. konferences paneļdiskusijas kopsavilkums
+ Pierīgas izglītības iestāžu administrācijas un LIZDA arodorganizāciju pārstāvju konferences darba kārtība
+ Aktualitātes un prioritātes mācību un audzināšanas darbā 2014./2015. mācību gadā
Aktualitātes interešu izglītībā
+ Obligātā dziesma Pierīgas vokālo ansambļu skatei "Balsis- 2017"
+ Svarīga informācija mūsdienu deju kolektīvu vadītājiem!
+ Seminārs Pierīgas skolu direktoru vietniekiem audzināšanas jomā
+ Par skolu teātra skates I atlases kārtu
+ Aktuālitātes - interešu izglītības skates un konkursi 2016. gada 1. pusgadā
Aktualitātes kultūrā
+ Informācija Mārupes, Babītes un Baldones pašvaldību jauktajiem koriem
+ Pierīgas kultūras iestāžu vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts
+ Izskanējis Pierīgas Mūzikas skolu kolektīvās muzicēšanas festivāls 2014
+ Plānotās aktivitātes kultūrā jaunajā darba sezonā
+ Foto mirkļi no Pierīgas koru skates Ādažu kultūras centrā 06.05.2012.
Aktualitātes sportā
+ Pierīgas novadu 2017.gada pašvaldību darbinieku sporta spēles
+  Pierīgas novadu 2017.gada sporta spēles orientēšanās sportā
+ Pierīgas novadu 2016./2017.mācību gada skolēnu sporta spēļu kopvērtējums.
+ Pierīgas novadu 2016./2017.mācību gada skolēnu sporta spēles krosa stafetēs.
+ Pierīgas novadu 2016./2017.m.g. skolēnu sporta spēles veiklības stafetēs "Drošie un veiklie"
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved