Sākums
Kopā par izglītību, kultūru un sportu!
Aktualitātes izglītībā
Pierīgas pedagoģiski medicīniskā komisija
Pierīgas metodiskā platforma
+ Kursi skolu administrācijai “Skolu pieredze projekta “Skola 2030” realizācijā” 14.03.2018.
+ Profesionālās pilnveides A programmas kursi skolu administrācijai “Skolu pieredze projekta “Skola 2030” realizācijā”
+ A kursi Pierīgas PII vadītājiem, skolu ar pirmsskolas grupām direktoriem, vadītāju vietniekiem pirmsskolā un metodiķiem.
+ Darba plāns 2018.gada februārim
+ Iepirkuma instrukcija pretendentiem iepirkumam saskaņā ar PIL 8¹.pantu "Projekta vadības un grāmatvedības pakalpojumu sniegšana" ESF projekta darbības programmas ietvaros.
Aktualitātes interešu izglītībā
+ Pierīgas interešu izglītības skates un konkursi 2018. gadā
+ Seminārs Pierīgas skolu direktoru vietniekiem audzināšanas jomā
+  Aktuālā informācija skolu koru diriģentiem
+ Obligātā dziesma Pierīgas vokālo ansambļu skatei "Balsis- 2017"
+ Seminārs Pierīgas skolu direktoru vietniekiem audzināšanas jomā
Aktualitātes kultūrā
+ Pierīgas amatierteātru iestudējumu I kārtas atlases skate „ Gada izrāde 2017” noslēguma pasākums - 14.01. 2018. Sigulda
+ Pierīgas pašvaldību kultūras iestāžu amatierteātru iestudējumu I kārtas atlases skates “Gada izrāde 2017”
+ Latvijas vokālo ansambļu 2018.gada konkurss Pierīgas novadu apvienības vokālo ansambļu skate ( I kārta )
+ Pierīgas kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu aktivitāšu plāns 2017. gada oktobris – 2018. gada jūlijs
+ Informācija Mārupes, Babītes un Baldones pašvaldību jauktajiem koriem
Aktualitātes sportā
+ Pierīgas novadu 2018.gada sporta spēles zemledus makšķerēšanā
+ Pierīgas novadu 2018.gada sporta spēles zemledus makšķerēšanā
+ Pierīgas novadu 2018.gada sporta spēles telpu futbolā 5 x 5 vīriešiem
+ Pierīgas novadu 2018.gada sporta spēles galda tenisā
+ Pierīgas novadu 2018.gada sporta spēles galda tenisā
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved