Sākums
Kopā par izglītību, kultūru un sportu!
Aktualitātes izglītībā
Pierīgas pedagoģiski medicīniskā komisija
Pierīgas metodiskā platforma
+ Pierīgas pedagogu profesionālās meistarības konkurss "Neturi sveci zem pūra"
+ pieredzes skola ”Brīvdabas pedagoģija”
+ Seminārs-praktikums PII un skolu pirmsskolas grupu metodiķiem
+ Pierīgas PII un skolu ar pirmsskolas grupām administrācijas septembra apspriede
+ Pierīgas izglītības iestāžu administrācijas forums
Aktualitātes interešu izglītībā
+ Pierīgas skolu teātra pulciņu izrāžu un mazo formu uzvedumu konkursa 1. atlases kārta
+ Pierīgas interešu izglītības skates un konkursi 2018. gadā
Aktualitātes kultūrā
+ LATVIJAS AMATIERTEĀTRU REŽISORU SEMINĀRS
+ Pierīgas amatierteātru iestudējumu I kārtas atlases skate „ Gada izrāde 2017” noslēguma pasākums - 14.01. 2018. Sigulda
+ Pierīgas pašvaldību kultūras iestāžu amatierteātru iestudējumu I kārtas atlases skates “Gada izrāde 2017”
+ Latvijas vokālo ansambļu 2018.gada konkurss Pierīgas novadu apvienības vokālo ansambļu skate ( I kārta )
+ Pierīgas kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu aktivitāšu plāns 2017. gada oktobris – 2018. gada jūlijs
Aktualitātes sportā
+ Pierīgas novadu 2018.gada sporta spēles v o l e j b o l ā vīriešiem
+ Pierīgas novadu 2018.gada sporta spēles volejbolā sievietēm
+ Pierīgas novadu 2018.gada sporta spēļu sacensībām šautriņu mešanā
+ Pierīgas novadu 2018.gada sporta spēlēm peldēšanā
+ Pierīgas novadu 2018./2019.m.g. skolēnu sporta spēļu sacensības rudens krosā
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde | -Copyright 2009 | -All rights reserved